Reklam

BEYLİKDÜZÜ’NDE DAYANIŞMA ASKISI SONA ERDİ

BEYLİKDÜZÜ’NDE DAYANIŞMA ASKISI SONA ERDİ

BEYLİKDÜZÜ’NDE DAYANIŞMA ASKISI SONA ERDİ
16 Haziran 2020 - 14:58
Reklam

BEYLİKDÜZÜ’NDE DAYANIŞMA ASKISI SONA ERDİ
 
DAYANIŞMA ASKISI İLE 2 BİN 26 AİLEYE YARDIM YAPILDI
 
 
BeylikdüzüBelediyesi’ninKoronavirüssalgınısürecindeilçedekibirlik, beraberlikveyardımlaşmaruhunupekiştirerekihtiyaçsahiplerininyüzünügüldürdüğü ‘DayanışmaAskısı’ kampanyasısonaerdi. KampanyayasunduklarıkatkılardandolayıilçehalkınateşekküredenBeylikdüzüBelediyeBaşkanı Mehmet Murat Çalık; “Büyükşehirlerdekomşulukhatrının da hakkının da kalmadığısöylenir. Bu salgındöneminde, sizlerbuiddiayıçürüttünüz. Umarımbirdahaböylezorgünleryaşamayız. Amaaksiolsa bile, biliyorumkiBeylikdüzü'ndeyinetekyürekolacağız.” ifadelerinikullandı.
 
Koronavirüssalgınısürecindebirçokönemliçalışmayaimzaatanvetedbirinyanısıradayanışmaruhunu da üstseviyedetutanBeylikdüzüBelediyesi’ninihtiyaçsahibivatandaşlariçinbaşlattığı ‘DayanışmaAskısı’ kampanyasısonaerdi. BeylikdüzüBelediyesiveBeylikdüzüKaymakamlığıişbirliğiilehayatageçenkampanyakapsamında, ilçegenelindeki 260 marketinçıkışınayerleştirilen ‘DayanışmaAskısı’nayaklaşıkikibuçukaylıksüreçte 2 bin 26 kolilikerzakbırakıldı.Vatandaşların, ihtiyaçsahibikomşularıiçinaskıyabıraktığıerzaklarıtasnifleyipkolileyenbelediyeekipleriiseaynıtitizlikleoluşturulankumanyalarıihtiyaçsahiplerineulaştırdı. Online alışverişe de açıkolan, vatandaşlartarafındanbüyükilgivedestekgörenkampanyaÇinbasınındayankıbuldu.
 
2 bin 26 AileyeYardımYapıldı
 
DayanışmaruhununüstseviyelerdeyaşandığıbuörnekkampanyayasunduklarıkatkılardandolayıilçehalkınateşekküredenBeylikdüzüBelediyeBaşkanı Mehmet Murat Çalık; “Büyükşehirlerdekomşulukhatrının dahakkının da kalmadığısöylenir. Bu salgındöneminde, sizlerbuiddiayıçürüttünüz.Sizlerkomşuluk, dayanışmaveyardımlaşmagibiortakdeğerlerimizinBeylikdüzü’ndehâlâdipdiriolduğunubütünİstanbul’agösterdiniz. İhtiyaçsahibivatandaşlarımıziçinmarketlerekurduğumuzDayanışmaAskılarınayaptığınızbağışlarla, ilçemizdeki tam 2 bin 26 aileninbuzorgünleridahakolayatlatmasınısağladınız. DayanışmaAskısıuygulamamızaşimdilik son verirken, hepinizeyürektenteşekkürediyorum. Umarımbirdahaböylezorgünleryaşamayız. Amaaksiolsa bile biliyorumkiBeylikdüzü'ndeyinetekyürekolacağız.” ifadelerinikullandı.
 

Bu haber 764 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum